MVO, onze aanpak

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Ieder aspect van ons bedrijf doorstaat de test van performantie én duurzaamheid. We denken en handelen met een langetermijnvisie, zowel op het vlak van people, planet als profit. Hierbij engageren we ons om een pioniersrol in te vullen.

Zo stellen we alle middelen ter beschikking die bijdragen aan de realisatie van een veilige en gezonde werkomgeving. Bij ons geldt een veiligheidscultuur, waar eenieder zijn verantwoordelijkheid kent en opneemt. We waken over het welzijn van onze collega’s door in te zetten op mentale veerkracht, een positieve mindset te stimuleren en eenieder te motiveren om beschikbaar te zijn voor elkaar. Naast een hart voor elkaar, tonen we ook ons maatschappelijke engagement bij de ondersteuning van verscheidene goede doelen.

Onze ambitie is niet alleen een eindresultaat af te leveren dat bijdraagt aan een duurzame samenleving, maar ook het bouwproces zelf te organiseren met respect voor het milieu en in lijn met de milieudoelstellingen. Daarom stellen we alles in het werk om alle aspecten die hiermee gepaard gaan, op een doordachte, correcte en effectieve manier te behandelen. Om deze engagementen na te leven beschikken wij over een gecertificeerd managementsysteem dat beantwoordt aan de geldende kwaliteits-, veiligheids-, en milieunormen.

co2

CO2- PRESTATIELADDER

Om CO2-reducties in de bouwsector te stimuleren, werd voor overheidsopdrachten de CO2-Prestatieladder in het leven geroepen. De CO2-Prestatieladder beoogt onze eigen CO2-uitstoot in kaart te brengen en daaropvolgend op zoek te gaan naar acties om deze te reduceren. Het CO2-Prestatieladdercertificaat zal in de toekomst aantonen dat we hier ook structureel in slagen, zodat we bijdragen aan de wereldwijde klimaatdoelstellingen.

Goede doelen

Niet iedereen krijgt dezelfde kansen. Sommigen krijgen bijzondere uitdagingen op hun pad, en verdienen extra ondersteuning. Als onderneming waar ‘engagement’ zo centraal staat, zien we het als onze verantwoordelijkheid om aandacht te hebben voor en actie te ondernemen ten gunste van degenen die het meest kwetsbaar zijn.

Volgende acties en organisaties konden al rekenen op onze steun: Stichting tegen kanker, levensloop, vzw Akindo voor kansarme gezinnen, Bouw van materniteitafdeling in het ziekenhuis van Madagaskar, Bouw van huisjes in Sri Lanka voor de lokale bevolking, Medi-Clowns, vzw De Regenboog voor kansarmen met een handicap, …

co2

Together we create space

Image