Elia Mercator

Industrie

Onze activiteiten beperken zich niet tot openbare klanten. Ook industriële bedrijven kunnen op ons beroep doen. Civiele werken voor de bouw van hoogspanningsposten en relaiszalen vinden bij ons onderdak, net als de realisatie van tanks, silo’s, beton- en zware funderingswerken voor grote spelers in energie, (petro-)chemie, staal en voor binnen- en zeehavens.

Andere kenniscentra 

Image
Design & Engineering

Design & Engineering

Individuele expertises, collectief jaren ervaring op de teller én een gemeenschappelijke missie om onze projecten van a tot z te ondersteunen: dat is onze afdeling Design & Engineering in een notendop. Onze Designers, Stability Engineers, Design to Build Engineers en Planning & Methods Engineers combineren hun vakkennis met de meest vooruitstrevende programma’s tot een totaalview. Zo maakten we de volledige switch naar BIM – Building Information Model – en tekenen we al onze projecten in 3D. De integratie van alle plannen in één model verkleint de foutenmarge aanzienlijk, nog voor de aanvang van het project. Deze afdeling bewijst haar meerwaarde echter in alle stadia die een project doorloopt. Zowel tijdens de aanbestedingsfase als gedurende de uitvoering van het project werken ze nauw samen met andere afdelingen, Project Managers en Site Managers. Samen met hen evalueren ze alle invalshoeken om de beste aanpak voor ieder specifiek project vorm te geven.

Image

Laboratory

Ons laboratorium kan terugkijken op een lange geschiedenis, maar is ook vandaag meer dan ooit relevant en van grote waarde voor onze projecten, niet in het minst door het opgebouwde vertrouwen. Zo verleent de betontechnoloog advies over de betonmengsels die we op de werven gebruiken. In ons volledig uitgeruste asfaltlabo voert de asfalttechnoloog studies en zelfcontroles uit, zodat onze asfaltcentrale het meest kwalitatieve asfalt kan produceren. Daarnaast verrichten we ook werfproeven, zoals plaatproeven of PANDA-proeven met automatische slagsonde.
Het echte stokpaardje van ons labo is de expertise die we in huis hebben inzake grondbehandeling en – verbetering, in samenspel met de apparatuur waarover we beschikken om de bijhorende studies uit te voeren. Jaarlijks nemen we zo’n 350 grondstalen, waarmee we kalk- en cementstudies voor grondstabilisatie uitvoeren. Op die manier kunnen we evalueren of we bestaande gronden kunnen behandelen voor de aanleg van funderingen, eerder dan nieuwe materialen te moeten aanwenden. En zo dragen we weer een extra steentje bij aan onze duurzaamheidsvisie!

Image

Digital Construction

De digitale omwenteling geeft heel wat uitdagingen voor onze organisatie. Met onze proactieve benadering beschouwen we digitalisering meer dan ooit als een opportuniteit. Door digitale tools te integreren verhogen we de efficiëntie in heel wat van onze processen.  Het Digital Construction team initieerde bijvoorbeeld de BIM-werkwijze en digitaliseerde de afwezigheidsregistratie. Dat laatste creëerde een tijdswinst voor zowel onze ploegbazen, Site Managers als Project Controlling. Telkens gaan ze tewerk volgens hetzelfde principe: nieuwe tools worden niet alleen op basis van efficiëntie, maar ook in functie van de strategie van STADSBADER CONTRACTORS beoordeeld. Die continuïteit helpt ons om de focus te behouden in een aanbod dat razendsnel evolueert. We houden de vinger aan de pols over dat aanbod van de nieuwste tools via sectororganisaties, vakgroepen, lezingen en events. Meer nog, dankzij onze koploperspositie zijn we geregeld zelf te gast in dergelijke bijeenkomsten om onze kennis en ervaring te delen.

Image

Land Surveying

Je komt niet iedere dag een topografie team tegen dat zo uitgebreid is als het onze. Maar het gebeurt ook niet vaak dat dit team dezelfde pioniersrol opneemt. En dat maakt onze Land Surveying net zo uniek. Net doordat we heel wat expertise in huis hebben, slagen we er ook in om the extra mile te gaan. Onze topografen staan dichtbij de werven, en maken een onmisbaar deel uit van het werfteam. Ze vormen een cruciale link tussen de virtuele wereld van het ontwerp, en de reële wereld van onze werven. Onze tools brengen de realiteit van de uitvoering in kaart, en zetten anderzijds de lijnen uit volgens het ontwerp. Die tools bestaan uit een mix van klassieke instrumenten zoals GPS, totaalstation en waterpas, en meer moderne apparaten zoals 3D-scanners, drones en de Tiny Surveyor. Die laatste is een kleine robot waarmee we, dankzij een rechtstreekse aansturing vanuit het 3D-model, uitzetwerk automatiseren. Dat we hiermee als eerste in België aan de slag gingen, bewijst nogmaals hoezeer we inzetten op innovatie. Het zal dan ook niet verbazen dat we ook voor onze Large Projects, waarin we samenwerken met andere partners, graag een trekkersrol opnemen. Verantwoordelijkheid? Wij deinzen er niet voor terug!

Heeft u een project in gedachten?

Heeft u een project dat u met ons wil bespreken? Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak.