Kraainem - fietssnelweg en herinrichting R22

Ligging
Kraainem - Zaventem
Opdrachtgever
De Werkvennootschap
Start der werken
04/2019
Einde der werken
04/2021

Fietstunnel en heraanleg R22

In Kraainem en Zaventem realiseerden we dit project, bestaande uit vier fases. Daarin realiseerden we onder andere de aanleg van een fietstunnel en de noorderlijke en zuidelijke aanloophelling, de aanleg van de riolering en wegenis ter hoogte van de R22 aan zuidzijde N2 en in de Tramstraat, de aanpassing van de wegenis en het verplaatsen van de nutsleidingen.

Daarnaast realiseerden we ook de heraanleg van de R22 ten noorden van de N2, de aansluiting N2 (westzijde) en de afwerking van de aansluiting met de Oudstrijderslaan. In de vierde en laatste fase zorgden we voor de aanleg van de fietssnelweg en rustzones, de heraanleg van de ventweg en parkeerzone (tussen Woluwedal 12 en 30), de plaatsing van de keermuur ter hoogte van afrit E40 en de aanleg van groenvoorzieningen. We braken de keerlussen op, legden op die hoogte een middenberm en fietssnelweg aan en zorgden er voor de aanplanting en verdere afwerking.