Ligging
Stadspark De Motten
Opdrachtgever
Vlaamse Milieumaatschappij, Stad Tongeren en Fluvius
Start der werken
09/2017
Einde der werken
01/2020

Tongeren De Motten

Herinrichting stadspark De Motten

Tijdens dit project realiseerden we de herinrichting van het stadspark De Motten en de openlegging van de Jeker. Het projectgebied strekte zich uit van de Luikersteenweg en het cultureel centrum ‘De Velinx’ in het westen, de Kastanjewal en de volkstuinen in het oosten tot de oude loop van de Jeker in het zuiden. Bijkomend legden we ter hoogte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Mal een bufferbekken aan.