E314 Wilsele - Aarschot: Aanleggen van een spitsstrook - fase 2

Ligging
A2/E314 Leuven spitsstrook tussen Wilsele en Aarschot
Opdrachtgever
Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Start der werken
04/2019
Einde der werken
09/2021

A2/E314 Wilsele-Aarschot aanleg spitsstrook fase 2

Binnen dit project realiseerden we de tweede fase van de spitsstrook op de E314 te Wilsele, aansluitend op de eerder gerealiseerde fase 1. Daarnaast waren we verantwoordelijk voor een gedeelte van de noodzakelijke infrastructurele maatregelen die kaderen in de globale reconversie van de zone Leuven-Noord in de omgeving van de E314 ter hoogte van het Vuntcomplex. Finaal voerden we ook diverse werken uit met betrekking tot de renovatie van de bestaande weg- en bruginfrastructuur in de ruime projectzone. Hiertoe behoorden het structureel onderhoud aan de wegenis en meerdere brugrenovaties.