Campus Gasthuisberg: Ontsluiting Health Sciences

Ligging
Campus Gasthuisberg
Opdrachtgever
Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Start der werken
03/2017
Einde der werken
06/2019

Ontsluiting Health Sciences Campus Gasthuisberg Fase 3 via de westelijke toegang (E314) 

Dit project omvatte heel wat realisaties. Zo legden we de ontsluitingswegen met bijhorende afwatering aan, net als fietspaden. Daarnaast bouwden we rotondebruggen en een fietsbrug over de E314. We braken de bestaande verhardingen op, rooiden bomen en plantten er opnieuw aan, rooiden struiken en deden aan landscaping voor de restruimten van het toegangscomplex. Tot slot realiseerden we ook de herstructurering van de bestaande parking 6.