14 maart 2023

Start werken Viaduct van Vilvoorde

Deze zomer is het zover! Na een periode van bijkomende studies kunnen we, samen met Viabuild Special Services, Bureau Greisch en Aelterman, starten met fase 1 van de sanerings-, renovatie- en verstevigingswerken aan het Viaduct van Vilvoorde. Die studies toonden aan dat de werken uitgebreid moesten worden om het viaduct future proof te maken.

Ondanks deze uitbreiding, trachten we samen met De Werkvennootschap de hinder zoveel mogelijk te beperken dankzij een gefaseerde aanpak. Dat betekent dat je ons de komende acht jaren kunt terugvinden op één van de mooiste werven van het land!